نام کاربری نسبت به بزرگ یا کوچک بودن حروف حساس نیست .
رمز عبور نسبت به کوچکی یا بزرگی حروف حساس است .
آدرس وبلاگ شما بصورت http://username.download-questions-free.ir میباشد که username همان نام کاربری میباشد .

تبلیغات متنی